دکتر سیدحسن هاشمی ضمن بیان این مطلب، درخصوص سوالی مبنی بر احتکار احتمالی دارو و تجهیزات پزشکی در انبارهای غیرمجاز، گفت: ممکن است متخلفینی در داروخانه و مکان‌های دیگر، مبادرت به احتکار دارو و تجهیزات پزشکی کنند که با آنها برخورد قانونی خواهد شد. 

هاشمی با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت بهداشت مراقبت از اصالت دارو و عدم افزایش قیمت آنها است، افزود: تصور می‌کنم در حوزه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی، مسئولیت با سایر دستگاه‌ها است و چنانچه در زمینه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی احتکاری صورت گیرد، برخورد با متخلفین این حوزه بر عهده نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است. البته وزارت بهداشت، شرکت‌های دریافت کننده ارز و واردکننده دارو و داروخانه‌ها را در صورت تخلف در زمینه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی از بسیاری از امتیازات محروم خواهد کرد. 

بنابر اعلام وبدا، وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که در حوزه سلامت هیچگونه تخلفی صورت نگیرد؛ چراکه تخلف بویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از نظر افکار عمومی قابل قبول نیست، زیرا با جان انسان‌ها سروکار دارد.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا جایی که اطلاع دارم و دیده‌ایم تخلفات از این قبیل موارد بسیار نادر بوده و امیدواریم شاهد تخلفی در این حوزه نباشیم.