همچنین پژو پارس در این بازار امروز به قیمت 69 میلیون تومان و 206 تیپ 5 به قیمت 72 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.

قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷.۰۷.۰۹

ردیف نوع خودرو قیمت کارخانه (ریال) قیمت بازار (ریال)
۱ پراید ۱۳۱ ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰
۲ پراید ۱۱۱ ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۳ پژو پارس ۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰ ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۵ پژو ۲۰۶ وی ۸ ۴۲۷.۸۳۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۶ پژو پارس LX کلاس ۱۳ ۴۲۲.۸۱۰.۰۰۰ ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۷ سمند LX ۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۸ ۲۰۷ دنده ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۹ ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰ ۲۰۶ تیپ ۲ ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۱ هایما S7 ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ ۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ چانگان ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳ اچ‌سی‌کراس ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ پارس تندر ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵ پژو GLX 405 ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۶ تیبا صندوق‌دار ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۷ پژو ۲۰۰۸ ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ ۲.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸ جک S5 اتوماتیک ۱.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹ سمند EF7 ۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰ ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۰ دنا ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰