در نشستی با موضوع گفتمان "ضد فلسفه" در "فلسفه ی علم"  باحضور جمعی از دانشگاهیان و حوزویان ،  حسن رحیم پور  پس از بررسی نظریات سه فیلسوف علم اروپائی ، به تبیین دو نظریه از فارابی و ابن سینا در فلسفه علم و طبقه بندی علوم پرداخت و در پایان این جلسه که چهارساعت ونیم به طول انجامیدبه پرسشهای حضارپاسخ گفت.

درخاتمه این جلسه وی در پاسخ به این سوال که در جلسه ای که پس از چندماه تعطیلی بی سابقه شورای انقلاب فرهنگی، به دستور رهبری تشکیل شد آیابه سوالات  پاسخ داده شد ؟گفت: روی هم رفته جلسه مثبت بود. آن سوالات هم، سوال قریب به اتفاق دوستان شورا بود که دراین سالها بارها تکرار شد ومسکوت ماند ولی این بار اثر کرد و شنیده شد از جمله اینکه چرا برخی مصوبات شوری برخلاف قانون ، اجرا و حتی ابلاغ نمیشود و چرا متقابلا برخی دستورات تحمیلی نظیر ۲۰۳۰ و کنوانسیون‌های دیگری از جهان سرمایه داری در مورد کودک و زن و خانواده و نظام آموزشی وسبک زندگی مردم ما ، چراغ خاموش و خارج از روال قانونی ، ابلاغ و بودجه گذاری و اجرا می‌شود؟

وی ادامه داد: انسداد فضای گفتگو ، آن هم در شورایی که فلسفه ای جز مشورت آزاد و مباحثه فرهنگی ندارد ، قابل تداوم نیست و سوال و نقد ، قدغن نمی شود. بحمدالله در این جلسه تصویب شد که اولا فهرست کامل و دقیقی از مصوبات اجرا نشده ی شورا ، تهیه و اجرائ آنها آغازشود، ثانیا بررسی و چاره شود که مواردی شبیه ۲۰۳۰ و....نه اکنون ونه در آینده بویژه با دور زدن نهادهای قانونی ،ابلاغ و اجرا نشود.

رحیم پور گفت: مدنیتی که خودش ، در ورطه فروپاشی اجتماعی است نمیتواند معلم سبک زندگی برای مردم ماباشد. جامعه و خانواده غربی را با مواد نگهدارنده ، سرپا نگهداشته اند. آن جوامع ، زردی گرفته اند و  میکوشند کل جهان را زرد کنند و ماچشم بسته به هیچ جا نمیرویم بخصوص اگر ناکجا باشد. این ملت ، سابقه تمدن سازی دارد و سبک زندگی  تزریقی نمی پذیرد .

 وی اظهار داشت: در مورد جلسات هم قرار شد انشالله از جلسه آینده که همین هفته برگزارمیشود سران محترم سه قوه ، در جلسات شورای انقلاب فرهنگی شرکت کنند. همه ما  به مسئولیت خود در برابر علم و فرهنگ این جامعه بایدعمل کنیم .  همه ما اعضای شورا درمحضر مردم به ویژه شما دانشگاهیان ، حوزویان ، فرهنگیان ونخبگان جامعه  پاسخگو باشیم که در شورا چه می‌کنیم وچه نمی‌کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: بنده هم تا وظیفه ای بر دوش دارم، ادائ وظیفه خواهم کرد. علی ایحال ، خبر خوب ، توافق جمعی بر پاسخگویی به ملت است که نگذاریم مغولهای تجددزدگی غرب باور و تحجر زدگی ایستا ، فرهنگ ایران و ایرانی را زیر پا  له کنند.  همه ما در این اصول ،  همفکر و  در یک جبهه هستیم و هیچ مسئله شخصی در کار نیست و بنده بویژه برای آقای روحانی دعا میکنم که در این شرائط سخت خیانت مکرر و مجرب  آمریکا و اروپا و عاقبت تلخ برجام و مشکلات اقتصاد و سیاست خارجی بتواند باری از دوش فرهنگ کشور بردارد.