کد خبر: ۸۲۲۲۱۲
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰ 12 February 2020

به دنبال بارش سنگین برف ، کولاک و برودت شدید هوا

در #نواحی پنجگانه #تبریز در شیفت #صبح
مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره ی اول متوسطه شهری و روستایی تعطیل و مدارس دوره ی دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

#خواجه
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#ورزقان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با دو ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
#چاراویماق
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#میانه
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر میانه مدارس کلیه دوره های تحصیلی یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#ترکمانچای
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#نظرکهریزی
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#کندوان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#بناب
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
#مرند
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مرند مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل / و مدارس ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#هشترود
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی تعطیل / و مدارس پیش دبستانی، ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
#هریس
مدارس استثنائی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه شهری و روستایی تعطیل خواهند بود.

#ملکان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی از ساعت 9 شروع به فعالیت خواهند کرد.

#سراب
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی از ساعت 9 شروع به فعالیت خواهند کرد.

#ایلخچی
مدارس استثنائی و پیش دبستانی شهری و روستایی تعطیل و سایر دوره های با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#آذرشهر
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه از ساعت 9 شروع به فعالیت خواهند کرد.

#گوگان
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه از ساعت 9 شروع به فعالیت خواهند کرد.

#مراغه
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مراغه مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل و سایر دوره های تحصیلی یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#مهربان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#بستان آباد
مدارس استثنائی و پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه در شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

#تیکمه داش
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#اسکووشهرجدیدسهند #خسروشاه
مدارس استثنائی، پیش دبستانی شهری و روستایی تعطیل و مدارس ابتدایی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#تسوج
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#عجبشیر
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی در شیفت صبح تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

 

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار