ابطحی در گفتگو الف:
در سال آینده قیمت بنزین ثابت اما گازوئیل احتمالا افزایش می یابد

محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه سال 98 گفت: دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده پیشنهاد مشخصی در لایحه بودجه نداد. البته عبارت موهم در این زمینه در لایحه بودجه وجود دارد.

وی با اشاره اثرات افزایش قیمت بنزین بر زندگی مردم، افزود: مجلس هم افزایش قیمت بنزین را مد نظر ندارد تا از فشار به مردم جلوگیری کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت گازوئیل چندان تاثیر بر زندگی مردم ندارد، احتمالا قیمت آن افزایش یابد.

ابطحی گفت: سال آینده 120 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کسب خواهد شد که حدود 48 هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل بنزین و ... به صنعت نفت بر می گردد، در حالی که برای این موضوع می توان از درآمدهای دیگر استفاده کرد و این رقم را باید در بخش های الویت دار مثل تامین آب شرب برای مناطق کم آب استفاده کرد.