کشف نزدیک به ۷ میلیون مواد محترقه در آذربایجان شرقی

درسه عملیات مجزا، ماموران انتظامی شهرستات هریس، عجب شیر و میانه در بازرسی از یک محل نگهداری و خرید فروش مواد آتش زا به ترتیب در شهرستان هریس تعداد سه هزار و ۲۱۳، در شهرستان عجب شیر تعداد دو هزار و ۱۴۳ و در شهرستان میانه ۱۴۰۰ عدد انواع مواد محترقه را کشف کردند.