پیام مقاومت

در سخنان رهبر معظم انقلاب طی دیدار اخیر با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نکته اساسی میدرخشد که متاسفانه خواسته یا ناخواسته مورد غفلت رسانه ها قرار گرفت /پیام مقاومت/ رهبر انقلاب در این دیدار مختصات و نتایج مقاومت در برابر نظم جهانی را به تصویر کشیدند .


برای آنکه یک سویه و متعصابانه به ماجرا ننگریم، مایلم از دیدگاه یک متفکر غربی به این مساله بنگریم. جوزغ استگلتز برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 2008 اخیرا در مقاله ای مفصل به تبیین شرایط موجود جهان و سرنوشت سیستم فکری سرمایه داری پرداخته است.


وی معتقد است سیستم سرمایه داری به آخر خط خود رسیده و موضوعاتی چون فقر، بی عدالتی و تبعیض ها مسائلی نیستند که این روش فکری بتواند پاسخ لازم را به آنها بدهد، چرا که توان لازم برای حل مسائل پیش آمده را ندارد.


این در حالیست که تئوری های بر آمده از اسلام و فرهنگ ایرانی قادر است برای همه این موارد نسخه شفابخشی ارائه کند. اما این امر مستلزم پشتوانه ای بنام مقاومت است. رهبری بارها تاکید کرده اند که در برابر نظم جهانی موجود هزینه مقاومت بسیار کمتر است. در مقاومت است که استعداد ها شکوفا میشود ، نبوغ و خلاقیت معنی پیدا می کند. این همان نکته کلیدی است که حتی استیگلتز نیز آن را در لفافه بیان می کند .


پارادوکس اینجاست که در شرایطی که نظم جهانی به چالش کشیده شده و به مرزهای ناتوانی رسیده است چرا باید ظرفیت بالایی از پتانسیل دیپلماسی کشور به دنبال سازش با سران این نظم مستقر صرف شود؟


به نظر میرسد شرایط جامعه کنونی کشور مستعد بهره مندی از گفتمان مقاومت است که البته بستگی تنگاتنگی با باور مسئولین امر به این گفتمان دارد . لاجرم اگر پیام مقاومت رهبری به خوبی و در تراز های مختلف توسط مسئولین اجرایی کشور پذیرفته شود بی شک روزهای بهتری در انتظار مردم مقاوم ایران اسلامی خواهد بود.

یادداشت؛دکتر محمد ایرجیان تحلیلگر و استاد دانشگاه