رهبر انقلاب از آیت‌الله مکارم شیرازی عیادت کردند + تصاویر
رهبر انقلاب از آیت‌الله مکارم شیرازی عیادت کردند + تصاویر
 
رهبر انقلاب از آیت‌الله مکارم شیرازی عیادت کردند + تصاویر
 
رهبر انقلاب از آیت‌الله مکارم شیرازی عیادت کردند + تصاویر
 
رهبر انقلاب از آیت‌الله مکارم شیرازی عیادت کردند + تصاویر