آتش‌سوزی یک انبار در بازار تبریز بدون تلفات جانی اطفا شد

به گزارش تابناک تبریز امشب آتش‌نشانی شهرداری تبریز گزارش آتش‌سوزی در بازار سیگارفروشان را دریافت کرد.ببر

این اساس، ساعت ۲۰:۲۰ یعنی ۳دقیقه پس از این گزارش، آتش‌نشانان در محل حادثه واقع در اول بازار سیگارفروشان حضور یافته و اقدام به اطفا منبع آتش‌سوزی یعنی یک انبار سیگار کردند.

خوشبختانه این حادثه با اقدام به موقع آتش‌نشانان تبریزی بدون تلفات جانی‌ پایان یافت و آتش به طور کامل مهار شد.

برای کاهش آسیب به محتویات انبار و اموال صاحب انبار، نیروهای آتش نشانی اقدام به جابجایی و انتقال اقلام موجود در انبار کرده اند و کار اطفا حریق صرفا بر روی محتویات آتش گرفته صورت گرفته است.