رئیس دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
موضوع آلودگی شیر در استان کاملا کذب است

به گزارش تابناک تبریز؛ دکتر استاد رحیمی رئیس دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک تبریز ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده در ارتباط با آلودگی شیر به سم افلاتوکسین و سرطانزا بودن شیرهای استان گفت: این صرفا یک ادعا و بدون هیچ منبعی بوده است و کاملا مردود است.

وی توضیح داد:شیوع سرطان کبد حاصل ازسم آفلاتوکسین در ایران بسیار پایین بوده و بیشتر سرطان های کبدی ناشی از هپاتیت است.

دکتر استاد رحیمی افزود وجود آفلاتوکسین در شیر یک استاندارد جهانی دارد که در ایران نیز این استاندارد رعایت میشود و مردم بدون هیچ نگرانی مصرف لبنیات را ادامه دهند.