اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: تبریز
اذان صبح
۰۵:۴۲:۴۹
طلوع افتاب
۰۷:۱۱:۲۰
اذان ظهر
۱۳:۱۸:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۴:۰۱
اذان مغرب
۱۹:۴۱:۳۹